PER A CONSEGUIR, UN TURISME RURAL SOSTENIBLE intemtam que el nostre agroturisme sigui part integrant de l’activitat agrícola.Els nostres objectius:ADAPTAR-NOS A L’ENTORN:- Sense generar un impacte visual.- Sense generar contaminació acústica.- Rehabilitant les cases antigues que hi havia.- Conservant les esències de l’arquitectura tradidcional.- Consumint i elaborant  els productes locals, tradicionals i ecològics.INCORPORAR SISTEMES PER A ESTALVI D’AIGUA:- Disposant de waters de sistema de doble descàrrega.- Incorporant sistemes de reg de baix consum.- Conservant la vegetació autòctona de la zona.- Utilitzant i enmagatzant aigua de pluja que utilitzam per a reg del jardí o de l’hort.INCORPORAR SISTEMES PER A ESTALVI ENERGÈTIC:- Aprofitant  al màxim la llum natural.- Uilitzant bombetes de baix consum .- Garantizant el bon rendiment dels sistemes de climatització i calefacció.- Disposant de sistemes d’aïllament a les finestres, parets i teulades.-   Utilitzant electrodomèstics d’alta eficiència energètica.TENIR UNA BONA GESTIÓ DE RESIDUS:- Separant els diferents tipus de residus, que recull selectivament el nostre municipi.- Tenint una bona compostera de residus orgànics.- Classificant els residus per poder donar les restes vegetals als animals de granja .- Recollint els olis de cuina i grases naturals per a l’elaboració de sabons artesanals,…